Transformácia firiem a štátu -inšpirácia z biznisu

22. september 2022 o 13.00 hod.  

Konferencia

Jurkovičova Tepláreň Bratislava 

Program konferencie

13:00 - 13:30

Trendy 2022 na slovenskom trhu práce

Ivana Molnárová CEO Profesia, s.r.o.

Aké trendy sme mohli pozorovať na slovenskom trhu práce v roku 2022? A čo hovoria čísla a štatistiky o dopyte či ponuke voľných pracovných pozícií? V úvodnej prednáške nášho programu nazrieme za oponu domáceho trhu práce a na to, aký vplyv naň mali udalosti tohto roka. 

13:30 - 13:50

Hodnoty Slovákov, inšpirácie pre transformačný proces zo zahraničia  

Andrea Vadkerti & hosťEgokoučka  

Transformácia si vyžaduje poznanie mentality aktérov a kultúry prostredia zmeny. Proces zmeny vždy naráža na individuálne a kolektívne strachy, s ktorými líder musí vedieť vedome pracovať. Ako identifikovať potreby a definovať problémy? Potrebujeme viac odvahy či dát? Kde čerpať energiu na zmenu a o aké hodnoty ju oprieť? Inšpiráciou nám môžu byť merania National values assesment Slovakia a príklady dobrej praxe najmodernejšieho štátu sveta Singapuru.

13:50 - 14:10

Prestávka

14:10 - 15:10

Michal HorváthHlavný ekonóm, Národná banka Slovenska
Lívia Vašáková Generálna riaditeľka Sekcie Plánu obnovy, Úrad vlády SR 
Michaela KrškováChief Innovation Officer, Úrad vlády SR
Ján UrigaInovačný stratég 

Panelová diskusia: Slovensko vs zahraničie - najväčšie prekážky v transformácii

Transformácia je beh na dlhú trať a nesie so sebou aj mnohé nástrahy, na ktoré je vždy dobré myslieť. Svoje o tom vedia aj hostia panelovej diskusie, ktorí budú rozprávať o najväčších prekážkach v transformačnom procese. Baviť sa budeme o porovnaní skúseností zo zahraničia a Slovenska, o inováciách a udržateľnosti zavedenej zmeny. 

15:10 - 15:30

Prestávka

15:30 - 16:30

Marcel Vrátný Generálny riaditeľ, MH Teplárenský holding

Panelová diskusia: Praktické skúsenosti s transformáciou v štátnej vs súkromnej spoločnosti

Richard Strapko Generálny riaditeľ, Všeobecná zdravotnápoisťovňa 

Čo transformácii pomáha a čo ju naopak brzdí? V panelovej diskusii nám hostia predstavia svoje praktické poznatky s transformáciou vo verejnej či súkromnej spoločnosti a uvedú konkrétne príklady, postupy i kompetencie pri jej realizácii. 

16:30 - 16:50

Prestávka

Janette Motlová Riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie  

16:50 - 17:50

Panelová diskusia: Nositelia zmeny

V panelovej diskusii s názvom Nositelia zmeny sa budeme baviť o kľúčových kompetenciách pri jednotlivých postupoch, a najmä o tom, čo znamená samotná transformácia z pohľadu HR, finančného riaditeľa či mimovládnej organizácie.  

Matej BošňákEkonomický riaditeľ, Slovenské národné divadlo 

Martina Rothová Vedúca HR oddelenia, Magistrát hlavného mesta Bratislava  

17:50 - 18:30

Zábavno-kultúrne predstavenie & raut

Ľuboš LopatkaGenerálny riaditeľ, Nemocnica Bory   

18:30 - 20:00

Talkshow: Transformační lídri

Bohatý program konferencie uzatvorí talkshow so slovenskými transformačnými lídrami. Naši vzácni hostia budú rozprávať o vlastných skúsenostiach s transformáciou v praxi. Čo im najviac pomáha pri jej realizácii, akými vlastnosťami by mal transformačný líder disponovať, a akým najčastejším chybám sa vyvarovať? 

Petr KarásekInterim krízový a reštrukturalizačný manažér a nezávislý konzultant

Martin Kohút  Podnikateľ a manažér v oblasti informačných technológií, vedy a výskumu

Pre koho je konferencia určená?

  • Transformační lídri v spoločnostiach
  • CEOs
  • Riaditelia v spoločnostiach, ktoré prechádzali alebo prechádzajú zmenou
  • Riaditelia a trasformační lídri v HR
  • Riaditelia stredných škôl
  • Tretí sektor

149 €osobná účasť na konferencii

99 €online účasť na konferencii

*Ceny sú bez DPH.

Konferencia sa uskutoční 22. septembra 2022 od 13:00 v hybridnom formáte. Budeme sa na vás tešiť naživo v Jurkovičovej teplárni v Bratislave a tiež online. 

Naši spíkri v roku 2022

Ivana Molnárová Profesia

Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní univerzity pracovala v rodinnej firme Anyhel v Humennom. V roku 2001 nastúpila do spoločnosti Profesia ako Sales Representative a po zmene viacerých pozícií od mája 2008 riadila a koordinovala obchodné aktivity spoločnosti v Českej, Slovenskej a Maďarskej republike ako marketingová a obchodná riaditeľka. Od októbra 2010 je výkonnou riaditeľkou spoločnosti Profesia. 

Andrea VadkertiEgokoučka 

Executive koučka zameraná na prácu s egom a produktivitu. Pracuje s medzinárodnými klientmi z korporátov, na Slovensku sa zameriava na spoluprácu s lídrami zmeny na podnikovej, komunálnej a štátnej úrovni. Vyštudovala aplikované neurovedy v Singapure. Na Slovensku presadila meranie národných hodnôt, agentov zmeny predstavuje v autorskom projekte Leadership podcast. Pred odchodom z krajiny sa preslávila ako moderátorka spravodajstva a bola úspešnou priekopníčkou dennej televíznej talkshow. Je ocenená niekoľkými novinárskymi cenami a aktívne bojuje za práva žien.

Michal Horváth Národná banka Slovenska

Michalova vízia je budovať na Slovensku modernú národnú banku s dobrou medzinárodnou povesťou. Veľkú časť svojho štúdia a akademickej práce na univerzitách v Yorku, St. Andrews a Oxforde venoval otázkam, ktoré súviseli s menovou a rozpočtovou politikou. Výsledky svojej práce publikoval v renomovaných medzinárodných časopisoch. Bol pri vzniku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Počas pôsobenia na Ministerstve financií SR zastupoval Slovensko na rokovaniach o vstupe krajiny do eurozóny a následne v Hospodárskom a finančnom výbore EÚ. 

Lívia VašákováÚrad vlády Slovenskej republiky  

Ing. Lívia Vašáková, PhD., pracuje ako generálna riaditeľka Sekcie Plánu obnovy na Úrade vlády Slovenskej republiky. Predtým pôsobila ako vedúca Sekcie ekonomických analýz na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku a na generálnom riaditeľstve pre energetiku v Európskej komisii v Bruseli.  Študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Univerzite Johannesa Keplera v Linzi, Rakúsko;  Ludwig-Maximilian univerzite v Mníchove, Nemecko;  univerzite v Aix-en-Provence vo Francúzsku a na univerzite v Ľubľane v Slovinsku.  Takisto má diplom z postgraduálneho štúdia na Europa-Kolleg v Hamburgu a ukončila PhD štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave.  

Michaela KrškováÚrad vlády Slovenskej republiky   

Vyštudovala univerzitu v americkom Princetone a Graduate Institute of International and Development Studies vo švajčiarskej Ženeve. Vyše roka pracovala v Ugande pre mimovládnu rozvojovú organizáciu Africare. V mimovládke The Prague Society for International Cooperation mala na starosti neformálne obchodné rokovania medzi Severnou a Južnou Kóreou. Na Oxfordskej univerzite riešila transfer technológií do komerčnej sféry. 

Napriek skvele rozbehnutej kariére sa vrátila na Slovensko a založila tu s kolegami súťaž Startup Awards, ktorá otvorila cestu k úspešnému podnikaniu desiatkam firiem. Aktuálne pôsobí na Úrade vlády Slovenskej republiky ako Chief Innovation Officer Slovenska, alebo predsedníčka Sekretariátu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, a koordinuje financovanie výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku. 

  

Ján Uriga Inovačný stratég

Ján Uriga pracuje ako stratég v networku úzko špecializovaných firiem, kde sa venuje projektom v oblasti strategického riadenia zmien, zákazníckej skúsenosti, inováciám a firemnej kultúre. Na Ústave experimentálnej psychológie SAV sa v rámci PhD programu  zaoberal výskumom a aplikáciou sociálnej inteligencie a rozhodovania lídrov. Je spoluzakladateľom projektu spájajúceho významné kapacity v oblasti behaviorálnej ekonómie. Od 2018 založil a viedol európske kompetenčné centrum - PwC Experience Centre v Prahe. Viac ako 10 rokov sa venuje aj prednáškovej činnosti na viacerých vysokých školách.  

Marcel Vrátný MH Teplárenský holding 

Od januára 2022 je generálnym riaditeľom MH Teplárenského holdingu, a.s., ktorý zastrešuje šesť štátnych teplární. Do spoločnosti však nastúpil už v roku 2020, pričom pôsobil na poste výrobného riaditeľa. Predtým pracoval vo Veolia Energie ČR, a. s., kde pôsobil v rokoch 2015 až 2020 vo funkcii technického riaditeľa. Túto spoločnosť však zažil aj pod značkou Dalkia či Moravskoslezské teplárny, keďže v nej pracoval od roku 2000. Vyštudoval Strojnícku fakultu na VŠB - Technickej univerzite v Ostrave. 

Richard StrapkoVšeobecná zdravotná poisťovňa

Richard Strapko vyštudoval manažment priemyselných podnikov na Slovenskej technickej univerzite. Od roku 2013 viedol z pozície generálneho riaditeľa poisťovňu Aegon (ktorú pred rokom kúpila skupina NN Group), predtým pôsobil aj v súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera. Od mája 2020 je generálnym riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v sektore finančných služieb na Slovensku. 

Janette Motlová Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie  

Je riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. V minulosti pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. V roku 2007 založila Rómsky inštitút a venovala sa rozvoju rómskych detí a mládeže ako riaditeľka i ako manažérka pre oblasť rozvoja práce s rómskou mládežou. Neskôr pôsobila ako manažérka Národného projektu KomPrax, vedúca Oddelenia stratégie a metodológie práce s mládežou a ako programová manažérka v Iuvente. Je držiteľkou viacerých významných ocenení. V roku 2017 jej Nadácia Orange udelila ocenenie za Mimoriadny prínos v oblasti budovania občianskej spoločnosti a v roku 2018 bola vyhlásená za absolútnu víťazku súťaže Lektor roka 2017. Janette Motlová pracuje inkluzívnym prístupom, v ktorom využíva zážitkové vzdelávanie. Je autorkou viacerých publikácií, metodík a inovatívnych prístupov v práci s ohrozenými skupinami ľudí. 

Martina RothováMagistrát hlavného mesta Bratislava

Absolvovala štúdium medzinárodného obchodu na Univerzite Viedeň, pričom sa počas štúdia začala venovať téme náboru a ľudských zdrojov. Svoju profesionálnu kariéru začala vo Viedni v medzinárodnej firme zaoberajúcej sa vyhľadávaním kľúčových pracovníkov, neskôr viedla medzinárodný tím kolegov a projektové vedenie pre nadnárodných klientov.

Od roku 2016 spolupracovala s organizáciou LEAF, kde zastrešovala nábor, výber, agendu ľudských zdrojov ako aj tému HR brandingu. Počas roku 2019 viedla tím HR poradcov zodpovedných za proces výberu členov predstavenstiev do mestských podnikov – proces ako taký bol viackrát ocenený ako vysoko transparentný, rovnako ako aj jej snaha o jeho implementáciu vo verejnej a štátnej správe. Od roku 2020 prevzala funkciu vedúcej oddelenia ľudských zdrojov pre Hlavné mesto SR, kde so svojím skvelým tímom pôsobí dodnes. 

Matej BošňákSlovenské národné divadlo  

„Slovenské národné divadlo nemá prežívať, ale byť lídrom v segmente kultúry.“ V januári 2021 nastúpil na pozíciu ekonomického riaditeľa SND Matej Bošňák, bývalý partner EY na Slovensku. Divadlo s ním získalo rešpektovanú osobnosť vo svojej oblasti na jednu z najkľúčovejších pozícií, ktorá bola, mimochodom, posledné tri roky neobsadená – a to ekonomického riaditeľa SND.  

Ľuboš LopatkaNemocnica Bory  

Ľuboš Lopatka vyštudoval Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od roku 1998 do 2010 zastával vedúce pozície vo viacerých nadnárodných papierenských spoločnostiach. V rokoch 2010 až 2012, počas vlády Ivety Radičovej, bol generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne. V roku 2012 získal v ankete Trendu TOP ocenenie manažér roka. Následne v rokoch 2013 až 2017 bol generálnym riaditeľom siete nemocníc Svet zdravia. Počas jeho éry narástla sieť z osem na 17 nemocníc a zahájila výstavbu novej nemocnice v Michalovciach. Neskôr viedol Výskumný ústav zváračský.

Od mája 2020 pôsobil ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva štátnej spoločnosti MH Manažment. Tu sa významne pričinil o vznik štátneho MH Teplárenského holdingu, ktorý v čase jeho zrodu aj viedol.

V máji 2022 sa ujal funkcie generálneho riaditeľa novej Nemocnice Bory v Bratislave, prvej koncovej nemocnice siete Svet zdravia. 

Petr Karásek Interim krízový a reštrukturalizačný manažér a nezávislý konzultant

Vyštudoval strojnícku fakultu VUT Brno, získal MBA na Shellfied Hallam University a dokončil postgraduálne štúdium korporátneho, obchodného a pracovného práva na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Začínal ako konštruktér podvozkov autobusov Karosa Vysoké Mýto, kde po viac ako 10 rokoch odchádzal z pozície obchodného riaditeľa a člena predstavenstva. Posledných 20 rokov pracoval ako reštrukturalizačný alebo krízový manažér v spoločnostiach Škoda Transportation, AWELD, DISA Industries, ESSA Czech, MICo Group. V rokoch 2013 až 2015 a 2018/2019 riadil reštrukturalizáciu spoločnosti TATRA TRUCKS.

Je viceprezidentom Českej asociácie interim manažmentu. Je aktívnym členom medzinárodnej Turnaround Management Association a pôsobí aj v rámci Združenia automobilového priemyslu ČR. V súčasnosti je členom Rady vlády Českej republiky v oblasti dopravy. Často prednáša na konferenciách a prednáškach a publikuje odborné články na témy ako krízové riadenie alebo automotive. Je autorom knihy „Léčení firem v krizi“.  

Martin Kohút Podnikateľ a manažér v oblasti informačných technológií, vedy a výskumu

Bol dlhoročným podporovateľom slovenského športu a v roku 2016 bol zvolený za prezidenta SZĽH a neskôr aj viceprezidenta SOŠV pre infraštruktúru.

Po svojom zvolení za prezidenta SZĽH spolu so zlatou generáciou slovenského hokeja naštartoval transformáciu a modernizáciu športového hnutia na Slovensku.

V súčasnosti pôsobí prioritne v technologickom parku Sophia Antipolis vo Francúzsku a venuje sa oblasti manažmentu vodného cyklu. 

© 1997-2022 Profesia. Všetky práva vyhradené. PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media.
Táto webstránka používa cookies. Jej používaním súhlasíte so Zásadami spracúvania osobných údajov.